torsdag 3 februari 2011

Nödvändig statistik?

Det finns ett antal institut som oavbrutet är ute och frågar efter folks åsikter. Och jag vill naturligtvis inte vara sämre, så nu har jag gjort en egen studie för att få veta vad folk i Malmö känner till om Halmstad.
På akademiskt vis, tror jag, ställde jag ett antal frågor. Jag noterade svaren och sammanställde dem i kolumner. Försökte sedan räkna ut procenttal, men det var inte lätt. Har ju ingen direkt erfarenhet av procenttal, mer än när det gäller skillnaden mellan folköl och starköl och sådana saker. Men så kom jag på att om jag ställde frågorna till jämnt 100 personer, så fick jag ju procenttalen per automatik. Man får inte vara dum.
Frågorna ställdes spontant vid olika tillfällen under perioden 1 juni – 31 augusti 2010. Nu är sammanräkningen klar.
Det är möjligt att man hade fått helt andra svar om enkäten hade genomförts under en annan tid på året, så kanske gör jag en uppdatering under våren.
Studien omfattar alla åldrar och alla kön.
Yngst var en treåring som inte kunde svara på en enda fråga om Halmstad.
2% ville ej svara. Det var ett gift par som hade en tid att passa.
Några andra problem dök aldrig upp. Folk, vi kan ju kalla dem så även om jag kände samtliga respondenter, känner i allmänhet mycket väl till att det finns en stad i Sverige som heter Halmstad och nästan alla (79%) har varit där.
De flesta (89%) förstod inte varför undersökningen gjordes eller vad den skulle vara bra för, men det var ju precis vad jag tyckte själv också. Så det är inget att hänga upp sig på.
De respondenter som inte kunde svara på första frågan, "Vad känner du spontant till om Halmstad?" (8%), behövde inte svara på fler frågor. Om samma fråga fick ett uttömmande svar, där respondenterna orerade utan avbrott i mer än fem minuter, (4%), behövde de inte svara på fler frågor. Det visade sig snart att dessa 4% alla hade sina rötter i Halmstad och var inflyttade i Malmö.
Nå, vad blev då resultatet? Vad känner folk i Malmö till om Halmstad?
På följdfråga 2 gällde det att nämna några typiska kännetecken för Halmstad. Ingen kunde svara på frågan, beroende på att de inte begrep den. Men med lite hjälp på traven, som löd "typ Norre Port", lossnade det en aning.
Då fick Norre Port 87% vilket var den i särklass bästa siffran. Långt under kom Halmstads BK (52%), Europa och tjuren (21%), Örjans vall (20%), Högskolan (19%) och Nissan (12%). Ströpoäng till "hotellet i Tylösand" (5%) "Miniland" (2%) och Laxön (1%). "Dialekten" fick 40% men ströks för att det gällde fysiska kännetecken, vilket tyvärr inte framgick då frågan ställdes.
Fråga 3 löd "Känner du till några kända personer från Halmstad?". Här svarade 86%, alltså nästan lika många som nämnde Norre port, Per Gessle.
Övriga som nämndes var Peter Wahlbeck (32%), Thomas Pettersson (30%) och Björn Hellberg (25%), men han är ju från Laholm.
En lustighet under denna fråga var att 91:an Karlsson och jag själv fick vardera 1%! Carl Bildt nämndes aldrig.
På fråga 4 gällde det att precisera vilka som är Halmstads viktigaste näringsgrenar och svaren fördelade sig på turism (50%) och Roxette (34%). Ströpoäng (1%) till "cykelfabrik", "järnverk" och Radio Halland. Men här kan man starkt ifrågasätta huruvida respondenterna tog frågan på allvar eller ej.
Slutligen ställdes frågan "Kan du nämna mer än 10 skäl att besöka Halmstad?".
0% klarade denna utmaning, varför jag bestämde mig för att lägga ner projektet i avvaktan på inspiration till nya och mer lättillgängliga frågeställningar.
Då kanske man också ska tänka sig att ställa olika frågor till olika åldersgrupper, så att 3-åringen istället får svara på frågor som "Känner du till Batman?". Visserligen är frågan då inte relevant för enkäten, men den ger 3-åringen en chans att få komma med i statistiken.
(Kåseriet har tidigare i en något längre version publicerats i Hallandsposten.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar